Video

 Folkhälsomyndigheten  berättar mer om ett av vår tids största hot mot folkhälsan: Antibiotikaresistens.

Läkemedelsinformation

Antibiotika är läkemedel som används för att döda eller hämma bakteriers tillväxt. Antibiotika har ingen effekt vid infektioner orsakade av virus eller svampar. Antibiotikabehandling vid influensainfektion är således helt verkningslös.