ESBL

ESBL står för ”extended spectrum beta lactamase” och är en egenskap hos vissa bakterier. Bakterien kan då bilda ett enzym som bryter ner vissa typer av antibiotika såsom de flesta antibiotika i penicillingruppen. Vanligast är att tarmbakterier såsom Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae har denna typ av egenskap. ESBL bildande bakterier sprider sig på samma sätt som vanliga tarmbakterier och god hygien är därför ytterst viktigt.  Man blir inte mer sjuk för att man blir infekterad av bakterie med ESBL men det kan vara svårare att behandla infektionen i de fall behandling är nödvändig. 

Det finns en stark koppling mellan hög antibiotikaanvändning och resistens orsakad av ESBL producerande bakterier.

ZALVE-Animated

Sidan uppdaterades 2016-01-15

 

Läkemedelsinformation

Antibiotika är läkemedel som används för att döda eller hämma bakteriers tillväxt. Antibiotika har ingen effekt vid infektioner orsakade av virus eller svampar. Antibiotikabehandling vid influensainfektion är således helt verkningslös.