MRSA

Gula stafylokocker är en av våra vanligaste bakterier och finns hos människan främst i näsan men även på andra slemhinnor och på huden. Gula stafylokocker är den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner och kan också orsaka varbölder.

Stafylokocker kan även orsaka lunginflammation, hjärnhinneinflammation och svårbehandlade infektioner i skelett och leder. Om Stafylokocker växer till i blodet eller på hjärtklaffar orsakar bakterien allvarliga infektioner och en stor andel av de infektionerna leder till dödsfall. 

Vanligaste antibiotikan som används vid stafylokockinfektion är penicillin eller penicillinliknande antibiotika (betalaktamasantibiotika).

Vid MRSA har den gula stafylokockbakterien blivit motståndskraftig mot vanlig antibiotika. Vid svåra infektioner med MRSA får man istället använda intravenösa antibiotika såsom vancomycin. Än har det inte rapporterats fall med vanomycinresistenta bakterier i Sverige men från andra delar av världen finns de redan. 

MRSA finns och sprids lätt i sjukhusmiljöer men de senaste åren ökar den även kraftigt ute i samhället. 

ZALVE-Animated

Sidan uppdaterades 2016-01-15

 

 

Läkemedelsinformation

Antibiotika är läkemedel som används för att döda eller hämma bakteriers tillväxt. Antibiotika har ingen effekt vid infektioner orsakade av virus eller svampar. Antibiotikabehandling vid influensainfektion är således helt verkningslös.